En virksomhed med ansvar…

Vi vil overholde landets gældende love og regler, uanset hvor vi driver forretning.

Vores etiske retningslinjer afspejler virksomhedens værdier.

Fyns Kran Udstyr A/S er en social ansvarlig virksomhed, og vi har respekt for alle medarbejdere og deres kompetencer – både faglige og menneskelige. Der lægges vægt på et sundt arbejdsmiljø og faciliteter for alle ansatte.

Virksomheden vil respektere kontraktbestemmelser om kundefortrolighed, og derfor må fortrolige oplysninger – viden og data vedrørende Fyns Kran Udstyr A/S og tilknyttede kunder eller forretninger – ikke videregives uden tilladelse.

Vi har stor fokus på kundernes tilfredshed og vil derfor kun påtage os opgaver eller projekter, når den nødvendige kapacitet til at udføre opgaven forsvarligt er tilgængelig – uanset om det sker alene eller med andre.

Vi tilstræber at der ikke benyttes materialer fra konfliktramte områder i vores produkter.

Vi forventer, at medarbejderne på alle måder opfører sig således, at virksomhedens omdømme opretholdes, og at de udviser forpligtelse overfor kerneværdierne i virksomheden.

Det forventes ligeledes, at medarbejderne overholder de etablerede politikker og procedurer herunder vores etiske retningslinjer.

Hvis leverandører, kunder eller andre samarbejdspartnere afviger markant fra virksomhedens værdier og ikke kan/vil rette op på disse forhold, føler vi et tydeligt ansvar for at revurdere disse relationer.