Alle kæder og hver enkel komponent prøvebelastes til et niveau, der svarer til 62% af min. brudstyrken. Særskilt kontrol før levering sikrer en høj og ensartet kvalitet. Der tages stikprøver fra hver produktionsserie af kæder og komponenter, som testes til brud. Min. brudstyrke = max. WLL x sikkerhedsfaktor. Alle testdata dokumenteres. Den foreskrevne forlængelse for klasse 10 kæde er min. 20%. Desuden testes de færdige produkter for at sikre korrekt hårdhed. Der foretages cykliske lasttests for at simulere den udmattelseseffekt, som kan forventes over mange års anvendelse. Kæder og komponenter er identifikationsmærket, hvilket gør det muligt at søge helt tilbage til stålleverandøren for analyse af råmaterialet.

Gå tilbage til udvalget af kæder.

Datablad

Download produktets datablad

Kontakt os: