Korrekt monteret har kilewirelåsen en virkningsgrad på min. 80% af wirens min. brudlast. Korrekt montering betyder montering af en traditionel wirelås til sikring af wirens løse ende. Den traditionelle wirelås må ikke monteres omkring den bærende part.

Datablad

Download produktets datablad.

Køb online

Kontakt os: