Grade 8. Chain according to EN 12195-3.

Data sheet

Download data sheet.

Contact us: