Fyns Kran Udstyr A/S har siden 1969 været beskæftiget med salg, fremstilling og kontrol af løftegrej og er i dag markedsførende udbyder af disse ydelser. Vi har i dag 20 veludrustede test-og servicevogne, som opererer i hele Danmark ud fra vores afdelinger rundt om i landet.

Vi har i mere end 10 år specialiseret os i kontrol og test af alle former for løftemateriel. Denne test udføres altid i henhold til gældende AT-bekendtgørelser, AT-meddelelser og AT-anvisninger.

Visuelt eftersyn
Alle typer kraner og løftegrej har via vores servicemanagement system EasyCert deres egen individuelle eftersynsprocedure. Eftersynsprocedurene sikrer at du altid overholder gældene love og regler. Ved et visuelt eftersyn bliver der udstedt individuelle certifikater og du kan således se den gældende eftersynsprocedure gennemgået step-by-step på hvert enkel kran eller hvert stykke løftegrej. Læs mere om vores dokumentation ved test og service.

Magnetrevneprøvning
Alle kædesæt efterses i testbilen for revner og lignende skader ved hjælp af det i bilerne fastinstallerede udstyr til Magnetrevneprøvning, dette gælder også løsdele, kroge, ovalringe og lign.
Løfteåg, pallegafler m.m. kontrolleres for revner og lignende skader med bærbart Magnetoflux revneprøvningsudstyr, som alle testbiler er udstyret med.

magnetrevneafprøvning-løfteudstyr

trækprøvning-af-løftegrej

Trækprøvning
Alle typer pladekløer efterses visuelt for slid og deformation samt prøvebelastes med WLL + 25 % på det i testbilerne installerede trækprøvningsudstyr.
Skralde – og håndtaljer funktionstestes og belastnings-prøves i testbilerne. Såfremt der er behov for reparation, kan det tilbydes udført på vores centrale reparations-værksted i Odense.

Faldsikringsudstyr
Fra testbilerne kan Fyns Kran Udstyr A/S’s autoriserede personale udføre den årlige kontrol af faldsikringsseler, bælter, liner og falddæmpere i henhold til DS-EN 365.

faldsikring-service

Mærkning:

Både kraner og løftegrej mærkes med vores unikke mærkebrik. Den printes direkte fra vores servicesystem EasyCert og indeholder datoen for sidste eftersyn, datoen for næste eftersyn, vores unikke id og kan efter dit ønske og indeholde dit unikke id nummer. Bagsiden indeholder desuden en QR-kode der let giver vores montør adgang til alt historik på pågældende grej.
mærkning-test-grej-fyns-kran

Der er produkter hvor vores label ikke påsættes. Disse produkter vil blive forsynet med strips hvor det unikke indentifikationsnummer står.

mærkning-sjækler-mm