Med branchens største vognpark af rullende værksteder, tilbyder vi omfattende test og service af alle typer løftegrej og krananlæg. Dette omfatter såvel vedligeholdelse og de årlige lovpligtige eftersyn.

Arbejdstilsynet stiller krav om, at kraner løfte- og anhugningsgrej skal testes og kontrolleres af sagkyndige mindst én gang hver 12. måned. Vi udfører lovpligtige eftersyn efter arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14.12.1992. Ethvert eftersyn afsluttes med, at alt godkendt løftegrej forsynes med eftersynsmærkater, ligesom der umiddelbart efter testen udskrives certifikater fra testvognens IT-system.

Lad os huske det dit årlige eftersyn – lav en serviceaftale med os og få markedets bedste service ->

Tag et kig på vores website www.test-kranservice.dk– som har fuld fokus på emnet.

Personale
Eftersynet af løftegrej udføres af Nordtest eksaminerede testmontører med mange års erfaring. Montørerne arbejder altid efter faste procedurer og rutiner i henhold til vores kvalitetssikring.

Alle testmontørerne er også autoriseret til at kontrollere og teste faldsikringsudstyr.

Fyns Kran Udstyr A/S er medlem af Kranfabrikantforeningen og vores montører er herigennem uddannet og har bestået prøve til at udføre certificeret kranservice.