Universaltaljer bruges overalt i byggeri, industri og transport. I kraft af sin udformning overtager TIRFOR både en taljes og et spils funktioner, – og den overgår dem begge fordi:
– Den er uafhængig af wirens længde.
– Den kan arbejde i alle stillinger.
– Den arbejder med millimeters nøjagtighed.
– Den er nem at betjene.
– Den er udstyret med sikkerhedslås, der sikrer mod utilsigtet åbning af klembakkerne under arbejdet.

TU-serien er godkendt til personhejs i forbindelse med brug af blokstop fangindretning på sikkerhedswire.
Tirfor taljer leveres CE-mærkede med overensstemmelseserklæring og brugervejledning.

TIRFOR er en wiretalje til løft og træk. Princippet er helt enkelt. Taljen har to sæt klembakker, som wiren går lineært igennem. Ved aktivering af trækhåndtaget åbnes det ene sæt klembakker, mens det andet bevæger wiren.
Når håndtaget ikke bevæges, fordeles lasten ligeligt på de to sæt klembakker. Klembakkernes greb om wiren er selvforstærkende, jo tungere byrde jo fastere greb.
Skift fra træk til firing sker ved flytning af teleskop-trækstangen fra det ene håndtag til det andet. TIRFOR er uundværlig overalt, hvor der skal løftes, trækkes, strammes eller sænkes.
Den ægte TIRFOR – bedre end nogensinde!

Øgning af løfte- og trækkapaciteten

Løfte- og trækkapaciteten kan øges 2, 3, 4 gange eller mere. Se tegning i databladet.Ved brug af taljeblokke skal der tages hensyn til friktionen i blokkene ved beregning af ydeevnen Sørg altid for at taljeblokke, tilbehør og forankringspunkter svarer til byrden Når taljen bruges til træk er det vigtigt at huske, at det nødvendige træk ikke er lig med vægten af byrden, der skal flyttes.

Datablad

Download produktets datablad.

Køb online

Kontakt os: