Kurser og uddannelse
Viden øger sikkerheden! Som en del af vores service afholder vi kurser i korrekt anvendelse og brug af løftegrej, tovværk og ståltov. At løfte rigtigt og anvende det rigtige grej øger sikkerheden – og dermed trivslen på arbejdspladsen. Ulykker med efterfølgende skader og sygedage koster hvert år både virksomheder og hele vort samfund enorme summer. Løbende uddannelse vil utvivlsomt reducere både de økonomiske og menneskelige skader, og tillige give brugeren den fornødne selvtillid og sikkerhed i sit valg af det rigtige løftegrej eller tovværk til en given opgave. Kurserne giver også den nødvendige orientering om arbejdstilsynets’s regelsæt på området samt en orientering om arbejdsmiljølovens og maskindirektivets regelsæt verørende anhugningsmidler. Ydermere giver kurset en grundig gennemgang af sikkerhedsforeskrifter ved løft, normer, belastning og kontrol. Løbende uddannelse vil reducere både de økonomiske og menneskelige skader, det giver desuden brugeren den fornødne selvtillid og sikkerhed i sit valg af det rigtige løftegrej eller wire til en given opgave.

Hvem henvender kurserne sig til?
Kurserne er målrettet alle professionelle brugere af løftegrej, anhugningsmidler samt fiber- og stålwirer inden for entrepenørbranchen, industrien og transportsektoren. Herunder arbejdsledere, sikkerhedsfolk og -koordinatorer, kranførere og anhuggere samt værksteds- og havnearbjedere. Kort sagt alle, der i dagligdagen arbejder med løftegrej. Alle vores kurser kan afholdes på din ønskede lokation.

Se vores gratis kurser online

Se et eller flere af vores gratis online kurser nu. Kurserne er en 'let' version af de betalte men ligeså brugbare i dagligdagen. De varierer i længden fra 30-60 minutter.

Underviser 
Dennis Bo Bank.

Kundetilpassede kurser
Udover vores faste kursus program kan også tilbyde kundetilpassede kurser på specifikke produktområder efter dine behov. Kontakt os, så kan vi sammensætte det optimale kursus til dine behov.

Kurset Sikker Anhugning afholdes typisk som et hel- eller halvdagsarrangement. En fysisk bog med materialet er inkluderet i prisen for heldagskurser.