keyboard_arrow_down

CASE: LM Byg - Komplet løsning til udfordrende løft

LM Byg A/S er en danskejet entreprenørvirksomhed med speciale inden for beton- og råhusentrepriser samt hoved- og totalentrepriser. LM Byg er blandt de førende i Danmark inden for råhusbyggeri, og med sin store egenproduktionsenhed kan LM Byg udføre alle former for opgaver inden for råhusbyggeri, herunder pladsstøbte betonkonstruktioner, montage af betonelementer, trækonstruktioner og stålkonstruktioner. LM Byg blev stiftet i 1987 og beskæftiger over 300 funktionærer og specialiserede betonarbejdere. I dag er LM Byg en del af Pihl Koncernen sammen med søsterselskaberne Pihl & Søn A/S og BNS A/S. Denne konstellation muliggør konsortiesamarbejder på tværs af koncernen.

LM Byg A/S opfører råhusene til et af de store byggerier i København p.t., nemlig opførelsen af Kaktustårnene, som er en del af Københavns ’Grønne Kile’.

Arbejdet på Kaktustårnene  

Kaktustårnene er centralt placeret i København på Kalvebod Brygge tæt ved Dybbølsbro umiddelbart overfor Fisketorvet Shopping Center. Byggeriet af kaktustårnene består af selvstændige bygningsafsnit: Tårn A, Tårn B samt en ’base’ med grønt strøg indeholdende kulturarealer og caféområde. Byggeriet vil, når det står færdigt, indeholde hele 495 boliger. Navnet Kaktustårnene har projektet fået pga. sit karakteristiske facadeudtryk – hele projektet er tegnet af det anerkendte arkitektfirma BIG.

Montage af søjler krævede unik løsning 

Ude på byggepladsen møder vi Nikolai Ladegaard, Produktionschef ved LM Byg - som har arbejdet med i byggeriet af Kaktustårnene i mere end halvandet år; han fortæller; ”En del af projektets base er placeret under det ene tårn, og her skulle to søjler monteres i sammenhæng med det andet tårn; og det kræver den helt rigtige løsning, når en søjle med en egenvægt på helt op til 13,3 ton skal placeres. Han fortsætter ” Udfordringen, som teamet fra LM Byg stod overfor, gik ud på, at søjlen skulle placeres med en tolerance på bare 5 centimeter, samtidig med, at den også skulle sideforskydes omkring 1 meter fra kranens mulige arbejdsområde.” forklarer han.    
 
Problematikken var kun på to af søjlerne, der skulle monteres, og LM Byg havde derfor kun behov for én løsning under disse løft. Nikolai Ladegaard var derfor på jagt efter den helt rigtige løsning blandt virksomhedens samarbejdspartnere. Han udtaler smilende “Og her er det rart at have en samarbejdspartner som Fyns Kran Udstyr ved hånden.” 

Samarbejde

Da den unikke løsning skulle konstrueres, kunne salgskonsulent Frank Nørlem hurtigt rådgive om de forskellige muligheder, da Fyns Kran Udstyr før har hjulpet med løfteudstyr til en lignende opgave med samme problematik som Nikolai Ladegaard fra LM Byg stod over for.  
Frank kunne trække for på Fyns Kran Udstyrs udlejningsafdeling og skaffe det helt rigtige løfteåg til opgaven, så LM Byg dermed fik det rigtige udstyr til løsning af deres opgave, uden at de samtidig behøvede at investere i selve åget til løsningen.  

Løfteåget, der blev anvendt, har en løftekapacitet (WLL) på 15 tons, og løfteåget er udstyret med både en udskydelig arm, der kan give den afgørende meter samt et en række kontravægte for at skabe den korrekte vægtfordeling under et løft. 

Frank forklarer; “Udover rådgivning, har vores tekniske afdeling været inde over opgaven for både at beregne men også samtidig designe et unikt løftebeslag til løfteåget. Dette for dels at kunne anhugge søjlen korrekt samtidig med, at det kunne placere søjlerne inden for de snævre tolerancer, som de havde til det eksisterende tårn”, forklarer Frank entusiastisk.  

 

Sikkerhed – det vigtigste element

Under sådan et stort projekt er det altoverskyggende tema selvfølgelig sikkerhed, i alt hvad der bliver arbejdet med i forbindelse med byggeriet. Udover at finde de rigtige løsninger til de rigtige udfordringer, så er sikkerhed et tema, som bliver bragt i spil a alle situationer. Nikolai fortæller; “I sommers var vores sjak her på byggepladsen ved Kaktustårnene bl.a. på kurset ‘Sikker Anhugning’, som blev afholdt af Fyns Kran Udstyr, og det var rigtig godt og lærerigt. og det blev rigtig godt modtaget af vores folk, samtidig med at det er med til at skabe fokus på sikkerhed i og omkring arbejdet på byggeprojektet”, afslutter en tilfreds Nikolai. Byggeriet af Kaktustårnene startede i 2019 og forventes afsluttet i 2022.

Skal du også bruge løftegrej?:

Kontakt os

Bliv ringet op

Frank Nørlem

Salgs- og uddannelseskonsulent

phone20936999

mailfnl@fku.dk

Frank Nørlem

Jimmi Haushøj

Teamleder / Salgskoordinator, København

phone43565406

mailjph@fku.dk

Jimmi Haushøj

Bliv ringet op

keyboard_arrow_up