keyboard_arrow_down

QHSE
- Quality, Health & Safety, Environment

Hos Fyns Kran Udstyr A/S har vi ikke ét dedikeret team, der arbejder med QHSE.

Her deltager alle medarbejdere aktivt sammen med ledelsen i kvalitetssikring, sikring og opretholdelse af et godt og sikkert arbejdsmiljø, samt beskyttelse af miljøet.

Vores ledelsessystem er certificeret i henhold til ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 og ISO 14001:2015.

Download vores ISO certifikat

Kvalitet

(Quality)

Den gode kundeoplevelse er kernen i vores kvalitetsledelse

Det betyder, at vi arbejder fokuseret med:

  • Analyse af kundefeedback.
  • Præstationsovervågning af egen indsats, herunder.
  • Afvigelser (reklamationer og fejltendenser).
  • Overvågning af leverandørpræstation.
  • Kvalitetskontrol.

Vi gør det ikke af pligt, men fordi det skaber værdi

Formålet med implementering af kvalitetsledelse ved Fyns Kran Udstyr A/S er at sikre, at alle arbejdsprocesser til en hver tid understøtter forretningens strategiske retning.

Derudover er kvalitetsledelse en væsentlig faktor i vores udvikling og effektivitet af daglige rutiner, hvilket ikke kun styrker vores kundefokus, men i lige så høj grad det interne arbejdsmiljø.

Værdien skabes gennem vores fokuspunkter, der også omfatter:

  • Risikostyring
  • Kontinuerlig gennemgang af arbejdsgange og systemer (interne audits)
  • Ledelsens engagement og evaluering

Arbejdsmiljø

(Health & Safety)

Sikkerhed skal altid stå øverst på dagsordenen

Derfor uddeler vi hvert år en sikkerhedspris til den af Fyns Kran Udstyrs afdelinger, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats på dette område.

Vi gennemfører sikkerhedsrunderinger og måler om gennemførte forbedringer har været effektive, og vi yder den samme service på egne maskiner og udstyr, som vi tilbyder vores kunder.

Med sikkerhed følger sundhed og trivsel

Hele arbejdsmiljø-pakken udgør ikke mindre end 14 styrende processer og endnu flere aktive handlinger, der foruden sikkerhed tager højde for sundhed og trivsel.

Og så forpligtiger vi os til fællesskabet

Vi har fokus på verdensmålene og bidrager bl.a. til socialt ansvar ved at følge gældende normer og lovkrav, og vi stiller krav til vores leverandører om at gøre det samme.

Download vores Code of Conduct

Miljø

(Environment)

Vi gør en indsats over for miljøet

Hos Fyns Kran Udstyr er vi bevidste om vores væsentligste miljøpåvirkninger, og hvordan vi kan bidrage til beskyttelse af miljøet.

Vi arbejder derfor løbende med nye projekter og målsætninger inden for bæredygtig energi, klimaindsats og ansvarligt forbrug og produktion, og følger som minimum gældende normer og lovkrav.

Se vores bæredygtighedsrapport for 2023

Download vores folder om Grønne Initiativer

Download vores Code of Conduct

CO2 neutral hjemmeside:

Hjemmesiden du besøger nu er en Co2 neutral hjemmeside.
Se vores certifikat

Vi støtter: Miljøvenlig Pakning

Vi viser omsorg for miljøet. Sammen med andre virksomheder, forsøger vi at nedbringe emballagespild og derved bruge mindre af jordens ressourcer.

Miljoevenlig pakning

Vi arbejder aktivt med grønne initiativer.

Se mere om det seneste i denne video:

Få et overblik over vores andre certificeringer og medlemskaber:

Søfartsstyrelsens Autorisation (Kompetent person - kategori A)

Vidste du, at vi har Søfartsstyrelsens Autorisation (Kompetent person - kategori A) som betyder, at vi er godkendt til førstegangscertificering af hejsemidler og lossegrej? Vi må derfor udarbejde og underskrive den attest, der skal følge alle varer til marinesektoren. Attesten er påkrævet i de tekniske forskrifter om hejsemidler og lossegrej mv. til skibe.

Download dokumentet fra Søfartsstyrelsen

Bisnode Live Rating (kreditrating):

Nedenstående kreditrating er en samlet værdi af 4 delbedømmelser. Vi bliver målt på grunddata, økonomi, ejerforhold og betalinger.

Se vores live rating fra Bisnode, der opdateres hver dag omkring klokken 7.00: 

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Dansk Industri:

Fyns Kran Udstyr er blandt de tusindvis af danske virksomheder der er medlem af Dansk Industri.

GDPR-Mærket:

GDPR-mærket betyder at vi sætter fokus på perondataforordningen og GDPR. Dermed har vi et beskytte vores kunders brugerdata. Læs mere om GDPR-Mærket ved at klikke på nedenstående 'badge': 

Webshop Mærket:

Webshop Mærket står for at skabe tillid og tryghed hos kunderne og samtidig fremme at webshoppen (os) udviser god skik ved handel og markedføring på nettet. Se vores profil på webshop mærket.

Vi støtter: Sundt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler både om det fysiske, sociale og psykiske del af at gå på arbejde hver dag. Hos Fyns Kran Udstyr mener vi, at et sundt arbejdsmiljø er det vigtigste i vores medarbejderes hverdag derfor støtter vi ordningen 'Sundt arbejdsmiljø' der sætter fokus på netop dette. Læs mere om initiativet vores at trykke på nedenstående mærke.

Et sundt arbejdsmiljø

Klimaprofilen

Som vores øvrige certificeringer viser, er det pålæggende for Fyns Kran Udstyr A/S at have en grøn profil. Derfor udvikler vi løbende nye procedure og initiativer læs om vores grønne profil via linket herunder:

Vi er reklamebeskyttet:

Reklamebeskyttelse

Vi støtter: Sikker Nethandel

sikker-nethandel.dk

Vi støtter: Bæredygtig virksomhed

bæredygtig-virksomhed.dk

Vi støtter: Miljøvenlige produkter

miljøvenlige-produkter.dk

Vi støtter: Miljørigtig kørsel

miljørigtig-kørsel.dk

Vi støtter: Teknologisk udvikling

teknologisk-udvikling.dk

keyboard_arrow_up