10 tips til surring af gods

EU standarden for krav om godssurring blev i 2013 skærpet – og det er nu blevet et krav at alt gods ombord på køretøjet skal surres og/eller fastgøres på anden vis.

Her får du de ti vigtigste tips ved sikker anbringelse af last ifølge EU’s guide til sikker anbringelse af last ved europæisk vejtransport.

1. Tjek at lastplatformen, karrosseri og lastsikringsudstyr ikke er slidt og er driftsklart.

2. Fastgør lasten så den ikke kan bevæge sig, rulle rundt, flytte sig pga. vibrationer eller helt falde af køretøjet.

3. Find den bedste metode til at sikre fragten (låsning, blokering, surring, top – over surring eller en kombination af disse)

4. Kontroller at anbefalingerne fra producenten af køretøjet og de anvendte produkter til fastgørelse bliver overholdt.

5. Fastgørelsesudstyret skal kunne modstå betingelser der mødes undervejs såsom dårlige veje og vejrforhold.

6. Sørg for at lasten er fordelt på sådan en måde at tyngdepunktet af den totale mængde ligger så tæt som muligt på den langsgående akse af køretøjet og holdes så lav som muligt.

7. Kontroller lastens sikringsudstyr regelmæssigt, især efter kraftig opbremsning.

8. Brug friktionsmåtter, plader, stropper og bjælker til at understøtte lasten.

9. Sørg for, at sikringsudstyret ikke kan skade lasten.

10. Kør forsigtigt og undgå hurtigt vejbaneskift samt kraftig opbremsning.

Hos Fyns Kran Udstyr A/S afholder vi kurser i sikker godssurring.  Kontakt os på 7015 2015 for yderligere info.

Se vores produkter, der sikre dig en sikker transport af gods

keyboard_arrow_up