Bjælkeklo - Guide til brug

 

Bjælkeklo YellowLine

Bjælkeklør er specielt velegnet til opsætning i profiler for at skabe et ankerpunkt til f.eks. en talje, samt til løft og flytning af profilbjælker. Anhuggeren skal gøres bekendt med brugsanvisningen samt:

– Sikre at lastens vægt passer med bjælkekloens kapacitet.
– Sikre at kæbeåbningen af bjælkekloen passer til størrelsen på bjælken.
– Bruge styretov ved rotationsrisiko af bjælken.
– Ikke foretage ubalanceret løft med bjælkekløer.
– Benyt kun originalt håndtag til manøvrering af spindel, da det kan påvirke spændingsmoment.
– Udsæt ikke bjælkekløer for ekstrem temperatur.
– Bjælkeklør kan bruges ved – 40˚C til +100˚C.

Inden anhugning skal byrdens vægt fastlægges, og der skal tages hensyn til eventuelle specialinstrukser i forhold til håndtering af lasten. Det skal altid sikres, at lasten er fritliggende og ikke boltet fast eller på anden måde fastgjort.

Ved løft

1. Åbn bjælkekloen med håndtaget på gevindspindel.
2. Placer bjælkekloen på bjælken i den ønskede position.
3. Luk kæberne på kloen helt tæt om bjælken, ….og drej håndtaget på gevindspindelen.
KUN MED HÅNDKRAFT!
4. Sikre at kloen helt omslutter bjælken.
5. Fastgør hejseenhed eller belastning så løftegrej (eks. krog/sling) er placeret i midten af suspensionensbolten.
6. Er lasten ligeligt fordelt påbegyndes løft, forsigtigt.
7. Ved aflastning sænkes krankrogen indtil bjælkekloen er fuldt aflastet – dvs. når hejsekæden er slæk, og krogen har fri be- vægelighed omkring bolten på bjælkekloen.
8. Fjern bjælkekloen ved at løsne gevindspindel.
9. Hvis en bjælkeklo er monteret det samme sted over en længere periode, skal det kontrolleres med jævne mellem rum, at … kloen stadig sidder forsvarligt fast. Bemærk: løftekapacitet reduceres ved vinklet løft.

* Ved løft vinklet over 45˚ fra lodret, reduceres WLL (Working Load Limit) med 50%.

keyboard_arrow_up