Få styr på WLL, SWL og MBL

Hvis du anvender løftegrej bør du også kende begreberne WLL, SWL og MBL – det er nemlig vigtige begreber for at forstå det udstyr, du anvender.  

WLL vs. SWL – er der forskel?

WLL står for ‘Working Load Limit’ mens SWL står for ‘Safe Work Load’. Kort sagt den maksimale løftekapacitet for udstyret. Både WLL og SWL bruges i daglig tale og de to ting dækker over præcis det samme, altså udstyrets maksimale løftekapacitet. SWL er dog et ældre begreb som for omkring 20 år siden startede med at blive udfaset, der er dog stadig brancher f.eks. offshore-industrien, hvor begrebet stadig bruges. Men hvorfor begyndte man at udfase SWL? Det skyldes, at der i USA har været visse juridiske konsekvenser ved bruges ordet ‘Safe’ i sammenhæng med løft - derfor er begrebet blevet udfaset hos producenter m.v. og der anvendes nu kun WLL (Working Load Limit).  

Hvad påvirker udstyrets WLL 

Ved sammensætning af flere løftegrejsdele i et løft er det altid laveste WLL-angivelse der er gældende.  

Den angivende WLL gælder desuden kun ved et lige løft med én part. Er løftet ikke lige og sanses et rundsling om en byrde gælder en anden lastfaktor og dermed en anden WLL. Ved løft med flere parter anvendes forskellige lastfaktorer – du kan finde disse for bl.a. rundsling, løftebånd og kædesæt på vores belastningstabeller. Ved løft med flere parter spiller andre faktorer også ind, som f.eks. hældningsvinkel, og du kan derfor ikke nøjes med kun at kigge på lastfaktoren. 

MBL

MBL står for ‘Minimum Breaking Load’ altså minimums brudstyrke. MBL angiver derfor det antal kg udstyret skal kunne holde til før der opstår et brud på udstyret  

Sikkerhedsfaktor (SF) – et vigtigt begreb  

Sikkerhedsfaktoren angiver faktoren mellem WLL og MBL. WLL = MBL/SF. Ved løftegrej er sikkerhedsfaktoren for de forskellige typer mellem 2:1 og helt op til 9:1. Sikkerhedsfaktoren fastsættes ud fra de gældende standarder for de enkelte udstyrstyper. Rundsling har eksempelvis en sikkerhedsfaktor på 7:1 dvs. at et rundsling med en WLL på 1 ton har en MBL på hele 7 ton.  

I denne video kan du se, hvordan det ser ud, når dette rundsling trækkes til brud i vores trækbænk.

Prøvebelastning 

Nogle typer løftegrej kræver desuden en prøvebelastning, når vi foretager det lovpligtige eftersyn hver 12. Måned. Graden af prøvebelastningen som de enkelte typer udstyr skal testes med, fastsættes ud fra de samme EN-standarder som WILL OG MBL, og kan være forskellig både ud fra typen og udstyrets WLL. Vores serviceteknikere har det nødvendige udstyr til at foretage disse prøvebelastninger i forskellige grader i eftersynsprocessen, ligesom det indskrives på det enkelte udstyrs certifikat, hvis udstyret skal prøvebelastes.  

keyboard_arrow_up