Guide til faldsikring

 

Blandt de mest farlige ulykker på arbejdspladserne rundt omkring er ulykker med fald involveret. Vi vil med denne skrivelse oplyse dig om, hvornår og hvordan faldsikring skal bruges, samt hvilke krav der stilles til mærkning m.m.

 

Faldsikring i brug

Hvad er faldsikringsudstyr?

Definitionen på faldsikringsudstyr er et personligt værnemiddel, der beskytter mod nedstyrtning. Alle dele der bruges som faldsikringsudstyr, skal være CE-mærket. Desuden skal mærket følges af et registreringsnummer for det uafhængige prøveinstitut, der er ansvarlig for løbende kvalitetskontrol samt at egenskaberne skal være testet i overensstemmelse med europæiske standarder. Desuden skal der altid medfølge en brugsanvisning.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der under arbejdets udførelse er opsat foranstaltning til forebyggelse af fald. Dette kunne f.eks. være et stillads, brug af lift, opsætning af rækværk eller personligt faldsikringsudstyr, som må anvendes til kortvarige opgaver, hvor arbejdet ikke på anden måde kan udføres forsvarligt. Faldsikringsudstyret skal bruges ved arbejdets begyndelse, under hele arbejdet og i de omkringliggende arbejdsområder – hvis det er påkrævet.

Det er desuden arbejdsgiverens ansvar at vedligeholde faldsikringsudstyret samt at få faldsikringsudstyret kontrolleret efter leverandørens anbefalinger (mindst én gang årligt af en kompetent person). Det årlige eftersyn skal kunne ses mærket eller synligt plomberet eller på anden måde synliggjort på det medfølgende kontrolkort. Derfor er det som bruger en rigtig god idé, at kontrollere om faldsikringsudstyret er funktionsdygtigt og rent, samt at efterse om det årlige eftersyn er foretaget.

Hvis uheldet er ude…

Faldsikringsudstyr må ikke anvendes, hvis det har standset et fald, været udsat for anden belastning eller hvis det har været repareret. Reparation skal foretages af en kompetent person anvist af producenten, og reparationen skal gøre udstyret fuldt funktionsdygtigt.

Arbejdstilsynets vejledning D.5.5 fra juli 2007 (opdateret oktober 2014) omhandlende faldsikring foreskriver desuden, at brugeren skal være instrueret i korrekt anvendelse af udstyret og oplysning om mulige konsekvenser af ikke at anvende det anviste faldsikringsudstyr. Brugeren skal desuden oplæres og trænes jævnligt i brug af udstyret – hvis det er nødvendigt. Derudover skal brugeren instrueres i en redningsplan – herunder redningsudstyr.

Faldsikring standser fald 

Der skal bruges faldsikringssele og -line til at afbøde et styrt – et støttebælte må ikke bruges til at standse fald. Udstyret bruges ved f.eks. facade- og tagarbejde, eller hvor der er risiko for frit fald.
Faldsikringsselen skal sidde tæt på kroppen, så tæt at en flad hånd kun lige knapt kan komme imellem faldsikringssele og krop. Linen, inklusive falddæmpende anordninger, må ikke overstige 2 meter.

Faldsikringsudstyr kan også hindre fald – sænkes eller løftes en person, f.eks. ned en brønd eller en tank, skal der bruges en faldsikringssele samt line. I tilfælde af ildebefindende skal personen kunne evakueres.

Hvor der ikke er risiko for frit fald, kan der bruges et støttebælte samt en regulerbar line, som støttebæltet fastgøres i – længden på linen må dog ikke overstige 2 meter, og linens længde med brug af støttebælte må ikke overstige 0,5 meter.

Typer af faldsikring

Der findes forskellige typer af faldsikringsudstyr, alt efter hvilken typer af opgave, der skal løses. En faldsikringssele har remme om bryst, liv, sæde samt lår, og et støttebælte har rem om livet og fastgørelsessteder til faldsikringslinen.
Faldsikringslinen forbinder faldsikringssele eller støttebælte med det øvrige faldsikringsudstyr. Og koblingselementer for faldsikringsudstyr forbinder de enkelte faldsikringsudstyrsdele – det kan f.eks. være en karabinhage.

Et ankerpunkt fastholder faldsikringsudstyret, og skal kunne tage en vægt på minimum 1200 kg. Ankerpunkter kan f.eks. være en øjebolt, et treben eller glidesystemer med ankerline af wire eller skinne. (mærket EN 795). Da længden på det frie fald skal begrænses mest muligt, skal ankerpunktet derfor være placeret højere end brugeren, og det bør ikke overstige 30 grader for hver side af brugeren.

Falddæmpere optager faldenergien, så opbremsningen ikke bliver for stor. En falddæmper kan være en ankerline, en line med indbygget falddæmper, en energiabsorber, en faldblok eller et skinnebaseret glidesystem.

Eksempel på faldsikringssele

Eksempel på faldsikringssele

Eksempel på faldblok

Eksempel på faldblok

Eksempel på falddæmper

Eksempel på falddæmper

keyboard_arrow_up