Stålwire - hvordan vedligeholder jeg min stålwire?

Smøremiddel – vigtigt for stålwirens levetid
Under fremstilling af en stålwire tilføres smøremiddel, som kun beskytter wiren den første tid. Derfor skal stålwiren eftersmøres regelmæssigt både for at vedligeholde den samt nedsætte friktionen mellem wiren og dens berøringsflader. Grundig eftersmøring er meget vigtig for stålwirens levetid og har 2 vigtige formål:

1) At beskytte stålwiren mod rust.
2) At reducere friktion mellem tråde og dugter

Påføring af smøremiddel
Stålwiren skal rengøres før eftersmøringen for at opnå maksimal effekt. Smøremidlet, der anvendes til eftersmøringen, skal være fri for syre og må ikke have skadelig indvirkning på hverken ståltråde, fiberhjerte eller miljø. Smøremidlets konsistens gør, at det trænger ind i stålwirens hjerte og dugt.
Smøremidlet skal påføres under kørsel ved en skive eller på en tromle, idet ståltovet her vil åbne sig, og smøremidlet lettere kan trænge ind. Olien kan let påføres med en pensel.

Hvilket smøremiddel skal anvendes?
Det anvendte smøremiddel skal have en god indtrængnings- og smøreevne, være vandafvisende, rustopløsende og stoppe yderligere rustdannelse. Du kan kontakte os for yderligere råd og vejledning.

Kontrol af stålwire
Følgende er en vejledning på mulige kontrolpunkter i forbindelse med inspektion/kontrol af en stålwire – ikke en komplet manual eller erstatning for krav angivet i tilhørende normer og standarder.

• Slid
Stålwiren skal udskiftes, når den nominelle diameter er reduceret med 10 %.

• Forlængelse
Alle stålwirer forlænger sig ved belastning, og wirerens levetid kan deles op i tre faser:
Fase 1: Under den første tids brug forlænger den nye stålwire sig helt naturligt på grund af belastningen, og fordi stålwiren sætter sig.
Fase 2: Stålwiren har nu sat sig, efter at have været i brug et stykke tid, og den forlænger sig ikke ret meget mere. Forlængelsen under denne fase skyldes primært slid.
Fase 3: Stålwiren har sat sig og været brugt i lang tid. Under denne fase nedbrydes stålwiren hurtigt og forlænger sig uden yderligere påvirkning, hvilket skyldes fremskredent slid og tæring, og stålwiren skal derfor udskiftes omgående.

Reduktion af dimension
Enhver mærkbar reduktion af stålwirens dimension i forhold til den oprindelige dimension, indikerer nedbrydelse af stålwiren. Reduktionen kan skyldes:
– Udvendigt/indvendigt slid
– Sammenklemning af dugt og/eller hjerte
– Udvendig/indvendig rustdannelse
– Forlængelse

Rust
Rust stammer normalt fra dårlig vedligeholdelse af stålwiren og bevirker hurtigere udmattelse af trådene (skørhed/revnedannelse). Rust er mindst lige så vigtig en faktor som slid i forbindelse med vurderingen af stålwirens stand.

Kinker
Kinker dannes på grund af udtrækning af løkker og forårsager permanent ødelæggelse af wiren, hvorfor den skal udskiftes omgående.
Fuglerede
En fuglerede (dugterne rejser sig samme sted) opstår, hvis wiren er tilført torsion (drejet op), oplever pludselig aflastning, køres gennem for små skivespor og/eller spoles op på for lille tromle.

Hvis din stålwire har en fuglerede skal den udskiftes omgående.

Lokalt slid/ødelæggelse
Lokalt slid på stålwiren skyldes oftest dårlig spoling. Alle fittings og splejsninger skal undersøges for
slid/trådbrud, løse/knækkede dugter og slid/revner på/i fittings.

Brandskader
Efter brand eller påvirkning af høje temperaturer kan der opstå metalskader, tab af smøremiddel og ødelæggelse af stål- eller fiberhjerte. Stålwiren skal udskiftes omgående.

Hjertet kommer ud mellem dugterne
Stålwiren skal udskiftes omgående, hvis hjertet kommer ud mellem dugterne.

Trådbrud
Trådbrud kan opstå af mange forskellige årsager. Nogle er alvorlige, og andre er ubetydelige. Hvis trådbruddene er alvorlige, skal ståltovet udskiftes omgående. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt stålwiren har et alvorligt trådbrud, så kontakt os hurtigst muligt.

Find den rigtige stålwire her

keyboard_arrow_up