Løbekat - Guide til brug og ni vigtige regler ved løft

 

Løbekat Yellowline

En løbekat er specielt produceret til montering på bjælker. Løbekatten kan eksempelvis benyttes til ophæng af elektrisk drevet-, hånd- eller trykluftsdrevet løfteanordninger. Løbekatte findes i forskellige størrelser og kan tilpasses bjælkens størrelse.

Anhuggeren skal gøres bekendt med brugsanvisningen samt:

– Sikre at lastens vægt stemmer overens med bjælkens og løbekattens kapacitet.
– Sikre at spændvidden af løbekatten passer til bredden på bjælken.
– Udsæt ikke løbekatte for ekstreme temperaturer.
– Løbekatte kan benyttes ved – 10˚C til +50˚C
– Inden anhugning, skal byrdens vægt fastlægges og der skal tages hensyn til eventuelle specialinstrukser i forhold til håndtering af lasten.

Det skal altid sikres, at lasten er fritliggende og ikke boltet fast eller på anden måde fastgjort.

Før Brug

Inden du anvender din løbekat, skal det sikres:

– At løbekatten er uden deformationer, slitage, beskadigelser, vridninger, revner eller andre defekter, som kan udgøre en risikofaktor.
– At hjul, aksel og lejer er intakte og uden skade.
– At løftekapacitet og spændvidde er klart markeret på løbekatten.
– At løbekatten er korrekt opmærket med producent, CE, WLL, dato og identifikationsnr

Hvis der observeres synlige skader eller mangler på løbekatten, må den ikke anvendes.

Ved løft

Hvis ikke udformningen af bjælken tillader, at løbekatten kan monteres fra enden, skal følgende procedure følges:

1. Hold løbekatten under bjælken, og sørg for at mellemrummet mellem løbehjulene er stort nok til at løbekattens hjul kan placeres på bjælken.
2. Anbring to hjul på én side af bjælken, så de kommer i kontakt med nederste del af profilen.
3. Juster afstanden mellem hjulene.
4. Når bredden af løbekatten er tilpasset bjælken, låses akslen fast med de vedlagte låsemøtrikker.
5. Fastgør hejseenhed eller belastning på en sådan måde, at løftegrej (fx. talje eller krog) er placeret i midten af suspensionsbolten.
6. Sikre at løbekatten er forsvarligt monteret, inden løft forsigtigt påbegyndes.
7. Ved håndkræft kan lasten nu trækkes/skubbes, så den vandrer langs bjælken.
8. Sænk lasten, når denne når destination, indtil løbekatten er fuldt aflastet. Dette verificeres af slapheden på hejsekæden og fri bevægelighed af krogen omkring suspensionsbolten på løbekatten.
9. Hvis en løbekat er monteret samme sted over en længere periode, skal det kontrolleres med jævne mellemrum, at denne stadig sidder forsvarligt fast.

Løbekattens løftekapacitet reduceres ved vinklet løft. Det anbefales derfor, at der kun løftes i lige løft under løbekatten.

 

keyboard_arrow_up