Lufttaljer - der er flere fordele end du tror

Hvad er en lufttalje og hvad bruges den til?
En lufttalje bruges til at løfte byrden op og ned med. Lufttaljer drives af trykluft, til forskel fra en manuel talje eller elektrisk talje.

Lufttaljer har en række kendetegn som vi har oplistet herunder:

Præcision: Placer nemt byrden med de nemt justerbare hastigheder.
Lufttaljer bliver ikke skadet af overlast: Taljen sænker hastigheden/går i stå uden at brænde ud eller overhede.
Sikker ift. til strømafbrydelse: En indbygget bremsemekanisme sikrer, at byrden ikke tabes hvis lufttrykket forsvinder.
Eksplosionsfarlige omgivelser: Lufttaljer er meget anvendelige i aggressive miljøer, hvor der f.eks. kræves Atex godkendelser, hvilket man ofte oplever inden for offshore eller medicinal industrien. Trykluft laver ikke gnister eller andet, der kan udgøre eksplosionsfare.
Høj modstand mod ætsende atmosfærer: Omgivende luft og forurenende stoffer kommer ikke ind motoren i en lufttalje.
Bliver ved med at køre selv ved høje varmegrader: Lufttaljer er designet til arbejde under høje varmegrader.
Hurtigere hastighed: Lufttaljer kan generelt køre i en meget hurtigere hastighed end el-taljer.

Hvilke industrier anvender ofte lufttaljer?
– I produktioner til materialehåndtering.
– Offshore.
– I applikationer med meget stor hejsehøjde (grundet at lufttaljer ikke overopheder).
– I applikationer med brug for meget hurtig hastighed.
– I applikationer hvor taljerne ofte er i brug.
– Fødevareindustrien.
– Eksplosionsfarlige omgivelser.

Hvad er forskellene på lufttaljer sammenlignet med elektriske taljer?

Luftaljer

– Ubegrænset operationstid.
– God til høje hastigheder.
– Velegnet til brug i hårde miljøer.
– Luftaljer er selvkølende.
– Mindre antal dele giver nemmere reparation.
– Kræver at der er trykluft tilgængeligt.
– Er dyrere i brug.
– Kan have mere vedligehold grundet trykluft.
– Kræver smørelse.

Elektriske taljer

– 30-minuters cyklus med nedkøling.
– Køre oftest med lavere hastigheder.
– Ikke til brug i hårde miljøer.
– Elmotorer kan overophede og stoppe.
– Flere dele og oftest mere kompliceret.
– Kræver kun strøm.
– Billig i brug.

Hvilke styreredskaber kan man få til en lufttalje?
Lufttaljer fås med forskellige kontrolenheder f.eks. kontrol, reb, vedhæng og kontrolvedhæng med 4 knapper.

Hvad kræver en lufttalje for at køre optimalt?
En lufttalje kræver et anlæg med en kapacitet på 4 til 6,3 bar. Derudover skal man være opmærksom på luftforbruget. F.eks. bruger vores Red Rooster TCR-9000/3 – 33 liter luft i sekundet. For nærmere specifikationer se vores katalog eller kontakt os.

Se udvalget af lufttaljer

keyboard_arrow_up