Ni vigtige regler ved brug af sjækel

 

Sjækler anvendes hver dag i en række forskellige anhugningsopgaver. Før du benytter en sjækel, er der ni vigtige regler at huske på:

 

REGEL NR. 1

Når du laver et sling, bestående af f.eks flere rundsling, samles disse i sjæklens bue – ikke ved bolten, da sidstnævnte kan skade og svække slinget. Vinklen mellem dine slings må IKKE overstige 120°.

REGEL NR. 2

Sjækler bruges som aftagelige led mellem løftekomponenter som f.eks. stålwire, kæde og andre typer grej. De fleste typer løftegrej, der kan sættes sammen med en sjækel, har en rund anhugningsflade. Ved samling af to sjækler er tilladt enten bue mod bue, bue mod bolt eller bolt mod bolt. MEN komponenten skal have minimum samme eller større diameter. Konfigurationens WLL er begrænset til komponenten med den laveste WLL. En øget anhugningsflade ved bruge komponenter med en større diameter anbefales. Skarpe kanter skal på alle tænkelige måder undgås. Ved bolt-mod-bolt-konfigurationer hvor den ene sjækels bolt støder mod den anden sjækels 'krop' bør ikke benyttes, da denne konfiguration gør, at sjæklen ikke bærer byrden. Se nedenstående illustration. Ved bue-mod-bolt-konfigurationer hvor den ene sjækels bue støder mod 'kroppen' på den modsatte sjækel bør heller ikke benyttes, da denne konfiguration gør, at sjæklen ikke bære byrden. Se nedenstående illustration.

REGEL NR. 3

Undgå at sidebelaste D-formede sjækler. Disse sjækler er normeret og designet til lige trækbelastning. Derfor bør centerlinjen af belastningen være den samme som centerlinien af sjæklen. Sjækler type H med bolt eller møtrik og split kan sidebelastes. Check belastningtabel for reducering af løftekapacitet ved denne type anhugning. Nedenstående graf viser et eksempel på tab af WLL ved sidebelastning og gælder næsten alle typer Green Pin-sjækler med undtagelse af følgende modeller P-5363, P-5367, P-6033, P-6013, P-6043.

REGEL NR. 4

Ved sansning af en byrde skal den buede ende af sjæklen sidde på den lange side af stroppen for at undgå at bolten løsnes. Undgå at byrden du løfter bevæger sig på sjælkens bolt - dette kan i værste tilfælde føre til, at den løsnes. For at undgå excentrisk belastning af sjæklen kan der eksempelvis bruges afstandsskiver på bolten. Dog må bredden mellem sjæklens to 'kæber' eller bolthuller ikke permanent reduceres ved eksempelvis at svejse afstandskiverne på eller ved klemme 'kæber' sammen, da dette reducerer sjæklens WLL, og den vil blive kasseret ved næste lovpligtige eftersyn.

REGEL NR. 5

Ved brug af sjækel i wirestrop skal sjæklen være minimum samme eller større diameter end wirestroppens diameter.

REGEL NR. 6

Ved brug af en sjækel sammen med polyesterløftebånd/-rundsling sikres det, at sjæklen er stor nok til at undgå, at polyesterfibrene bliver klemt sammen.

REGEL NR. 7

Sjækler bør ikke udsættes for højere eller lavere temperaturer, som kan få indflydelse på sjæklens styrke. (anbefalet -20 grader til 200 grader celcius).

REGEL NR. 8

Sørg altid for at bolten på sjæklen er skruet ordentlig fast. Gevindet må ikke være synligt men skrues helt til.
(Bolten skal flugte udvendig på sjæklen eller stikke lidt ud). Bolthovedet skal sidde ind til sjæklen. Sjækel med møtrik på bolt skal sikres med låsesplit.

REGEL NR. 9

Benyt sjækel med møtrik og split, hvis sjæklen skal sidde permanent. Sjækler med bolt benyttes, hvis sjæklen skal fjernes efter løftet. Hvis en sjækel med bolt skal sidde i længere tid, er det vigtigt at efterspænde bolten eller binde den fast med et stykke wire fra øje til sjækel.

keyboard_arrow_up