Stålwire - guide til valg af type og eksempler på anvendelse

Følgende er et uddrag fra vores katalog. Du kan læse meget mere om stålwirens grundelementer, konstruktioner samt valg af den rette stålwire i kapitel 12 i vores katalog.

6 x 7 + 1 FC
Denne konstruktion er fremstillet af få og derfor forholdsvis tykke tråde, hvorved stor slidstyrke og god modstandsdygtighed over for korroderende nedbrydning opnås. 

Anvendelse:Trawlfiskeri, Barduner, Stag. Hvor stålwiren anvendes som trawlwire, kan den leveres med forskellig indfletning og med afmærkning.

6 x 24 Seale + 7 FC, Notwire
De kraftige yderstråde giver denne konstruktion stor slidsyrke. 

Anvendelse:Notfiskeri.

6 x 12 + 7 FC
Med sine 7 fiberhjerter er denne konstruktion at anbefale, hvor kravet til bøjelighed er større end kravet til styrke. 

Anvendelse:Manøvreliner.

Tynde stålwirer i konstruktion 1 x 19, 6 x 7, 6 x 12 + 7FC, 7 x 19 og 6 x 37
Anvendelse: 
Små håndspil, taljer, lastbilkraner, vippelad, transportører o. lign.

6 x 24 + 7 FC
Inden for skibsudrustning er denne konstruktion den mest anvendte på grund af dens relativt høje brudstyrke forenet med stor fleksibilitet og elasticitet. 

Anvendelse:Fortøjningstrosser, løbende gods, lossewire, bugsertrosse, stropper, notwire.

6 x 19 Seale + FC eller IWRC
Hvor der stilles store krav til holdbarhed over for slitage og grov behandling, vil denne konstruktion med de få og tykke tråde være at anbefale. 

Anvendelse: Trawlwire, Ankerwire, bridler, slæbewire.

8 x 19 Seale – elevatorwire
Da elevatorwire hovedsagelig anvendes som drivelement ved friktion imellem drivskiver og stålwirer, stilles der her særlige krav til trådmateriale og konstruktion. For at reducere slid på drivskiver er stålwiren konstrueret med tråd materiale af 140 kp/mm2 i ydertråde og 180 kp/mm2 indertråde. Denne specielle konstruktion er godkendt af danske elevatorleverandører.

6 x 25 Filler + IWRC
Hvor en wire skal arbejde under mindre gunstige forhold, og hvor kravene til slid- og brudstyrke er meget store, vil vi anbefale denne konstruktion. 

Anvendelse: Indhalerwire, Udliggerwire, Losseløbere, Holdwire.

6 x 36 – Warrington/Seale
Leveres enten med fibehjerte eller med stålhjerte, (IWRC). Den specielle trådopbygning i dugterne giver denne konstruktion en høj brudstyrke, stor bøjelighed samt god slidstyrke og gør den velegnet til løb over forholdsvis små skiver og tromler. 

Anvendelse: Hejsewire, holdewire, dumpewire, fortøjningswire, ophalerwire, taljer, stropper.

Randers Compact 6×19 seale og 6×25 seale 
De compactede ydertråde giver meget stor slidstyrke og levetid kan til tider være betydelig højere end standard wirer – Fås med FC og IWRC.

Anvendelse: Trawlfiskeri og notfiskeri.

Super 9 (9×19 SE 1×19 SE)
De mange yderdugter samt selve opbygningen af dugterne giver konstruktion en meget god slidstyrke samt høj brudstyrke. Trådkvalitet galvaniseret 200 kp/mm2. 

Anvendelse: Spilwire, bjærgningsspil, slæbewire (både), el-taljer, container hejsewire.

Rustfri ståltov i konstruktion 1 x 19 – 7 x 7 – 6 x 12 – 7 x 19 og 6 x 37
Hvor såvel god korrosionsmodstand som god slidstyrke er påkrævet, vil vi anbefale vores specielle rustfri stålwire. 

Anvendelse: Lystfarttøjer, rigning, armaturophæng.

Rustfri ståltov i konstruktion 1 x 19 – 7 x 7 – 6 x 12 – 7 x 19 og 6 x 37
Hvor såvel god korrosionsmodstand som god slidstyrke er påkrævet, vil vi anbefale vores specielle rustfri stålwire. 

Anvendelse: Lystfarttøjer, rigning, armaturophæng.

Taifunwire

Taifunwire fremstilles både med fiberhjerte og med stålhjerte. (IWRC). Galv. Har hvidt mærkegarn. Rustfri har rød mærkegarn. 

Anvendelse: Over- og undertæller i trawl, mellemliner, slæbeliner.

Aircraft Cable i konstruktion 7 x 7 og 7 x 19
Hvor ovennævnte stålwirer skal anvendes inden for flyindustrien, som f.eks. til styreliner, er kravene til tråd kvalitet, fremstilling, smøring og formlægning meget skærpede.

6 x 7 galvaniseret svæveflyvewire
Til brug for optræk af svævefly kræves en spædingsfri wire og desuden stilles der store krav til brudstyrke, slidstyrke og bøjelighed.

Forhudede stålwire med PVC eller Nylon
Til barduner for mindre TV-antenner, armaturophæng og ligende, vil det være formålstjenligt at anvende liner med PE-, PVC- eller nylonovertræk til beskyttelse mod korroderende nedbrydning. Som pressenningswire (toldwire) vil vi anbefale vores specielle 3,0 mm 6×7 stålwire med PVC forhudning til 7,0 mm.

Kabelslået stålwire – i konstruktion 7 x 7 x 7 og 7 x 7 x 19 Seale
I tilfælde hvor der stilles særlige krav til brudstyrke og bøjelighed, anbefales kabelslået stålwire fremstillet af tråd med en brudstyrke på 200 kp/mm2. Denne type ståltov anvendes også til fremstilling af flettede stropper til tunge løfteopgaver, hvor traditionel stålwire er mindre håndterligt på grund mindre bøjelighed.

Se vores udvalg af stålwire

keyboard_arrow_up