Treben

Et treben kan bruges som et mobilt ankerpunkt for faldsikring og redningsudstyr. F.eks. i kloakanlæg, skakter, siloer og tanke kan der, ud over faren for nedstyrtning, være fare for:

  • Skadelig kemisk atmosfære.
  • Voldsom støvdannelse.
  • Brandfare.

Etablering af faldsikringssystem og evakueringsudstyr i disse snævre, lukkede områder er ofte et stort problem, fordi der ikke eksisterer forankringsmuligheder. 

  1. 1
keyboard_arrow_up