Klar til at løfte 370 ton på 10 minutter 

Et nyudviklet hydraulisk åg fra Fyns Kran Udstyr A/S har stået sin prøve ved verdens største havvindmøllepark. Den moderne håndtering af offshore vindmøllefundamenter er både hurtigere, billigere og mere sikker.

Det behøver ikke længere at tage en time at blive klar til at løfte de 370 tons tunge dele til offshore vindmøllefundamenter, også kaldet Transition Pieces eller TP’er, ud over havnekajen og igen fra skibet på plads i åben sø. Fyns Kran Udstyr (FKU) har udviklet et hydraulisk åg, som gør TP´en løfteklar på 10 minutter – med blot en enkelt medarbejder til at styre den på plads og i lod.

Det nyudviklede løfteåg hejses ned i flangen på toppen af TP´en, og løfteåget drejes let på plads. Hydraulikken spreder de tre arme på åget ud til flangen og spænder åget fast. Efterfølgende løftes TP’en og justeres i lod via den hydraulisk justerbare arm. Det hele tager kun ca. 10 minutter.

På grund af præcisionen i lodmålingen er risikoen minimal for, at TP´en tilter, når den placeres på skibet. Den samme sikkerhed gør sig gældende ude på havet, hvor det naturligvis er endnu sværere at håndtere de enorme emner, når de skal løftes på plads ned over monopælen.

Øget sikkerhed og store besparelser
Specialkonstruktionen i åget er udviklet af FKU´s ingeniører og godkendt efter alle forskrifter fra Germanisher Lloyds. For FKU er det vigtigt at kunne dokumentere den unikke konstruktion til mindste detalje i forhold til GL regler. Målet har fra start været en forbedring i sikkerhed og arbejdsmiljø i forhold til den kendte metode med Pad Eyes, og samtidig har tidsbesparelsen været af stor betydning.

– Den store gevinst for vore kunder er forbedret arbejdsmiljø og øget sikkerhed, men også tidsbesparelsen på op mod 50 minutter pr. løft, fortæller Torben Kofoed, salgschef ved FKU.
– Storme kan bremse arbejdet på søen, men nu kan selv kortere pauser i stormen udnyttes langt mere effektivt, og det er klart, at færre timer med skib og bemanding på sitet giver store besparelser, forklarer han.
Åget fra FKU har stået sin prøve ved verdens hidtil største offshore vindmøllepark, og derfor ser Torben Kofoed store potentialer for alle, der arbejder med at håndtere TP´erne.
Brugerne fortæller, at arbejdet med det nye åg forløb hurtigt og sikkert.
– Vi har kun benyttet én havnearbejder til afrigning, og i det hele taget gik det bare stærkt…
”simpelthen toppen af poppen”, var kommentaren fra en af brugerne på opgaven.

Fakta
Det hydrauliske åg fra FKU

–      har en WLL på 370 tons
–      har en egenvægt på 10 tons
–      er selvforsynende og radiostyret

Se åget blive anvendt
FKU har filmet et løft af en TP’er med det nye hydrauliske åg og klippet det sammen til en film, som på 2 minutter giver et godt overblik.

keyboard_arrow_up