keyboard_arrow_down

Lovpligtig eftersyn af pallereoler

Pallereoler bruges til opbevaring af varer f.eks. på paller. Pallereoler skal gennemgå et hovedeftersyn minimum hver 12. måned med mindre leverandøren foreskriver andet.

Eftersynet skal udføres af leverandøren eller en anden sagkyndig – det kan f.eks. en servicevirksomhed med tilsvarende sagkyndigt kendskab til pallereoler. Der skal også foretages et hovedeftersyn før ibrugtagning efter hver genmontering eller genopstilling. Bliver pallereolen påkørt og der dermed er opstået skade på stolper eller vanger skal der foretages en besigtigelse. Kravet om eftersyn af pallereoler stilles i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anmeldelsen af tekniske hjælpemidler §14.

Hvilke pallereoler efterser vi?

Vores eftersynsprocedure er universelle og dækker derfor alle fabrikater. Samtidig er de 100% gennemsigtige da du kan se præcist hvilke trin vi gennemgår på hver enkelt pallereol, da vores serviceteknikere enkelt og effektivt via vores EasyCert system laver særskilte certifikater til alle pallereoler. 

Eksempler på fabrikater vi har lavet lovpligtige eftersyn på:

 • Ari
 • BITO
 • City
 • Dexion
 • EAB
 • Erfa
 • Flextek
 • Høvik
 • Hans Høj
 • Hilo Premier
 • Kimer
 • Link
 • Mexalux
 • Meta
 • Nedcon
 • Nord Plan
 • OWO
 • PKZ
 • Provost
 • Reoler A/S
 • Reol Hansen
 • Reolux
 • Rosss
 • Scan-flex
 • Shaefer
 • SCO
 • Skov industri
 • Smith
 • Stow Pau
 • Thanex
 • Welboe

Dokumentation ved eftersyn af pallereoler

Eftersynet skal til en hver tid kunne dokumenteres og skal være skriftlig i form af et certifikat eller eftersynsrapport. Fejl samt mangler og efterfølgende reparation skal fremgå af den skriftlige dokumentation. Dokumentationen skal altid kunne forevises.  Som et yderligere tiltag kan der påføres information om gennemført eftersyn på pallereoler – det er en god information til brugeren men ikke et lovkrav.

Vores opmærkning er unik og alle pallereoler mærkes med vores unikke mærkebrik. Den printes direkte fra vores servicesystem EasyCert og indeholder datoen for sidste eftersyn, datoen for næste eftersyn, vores unikke id og kan efter dit ønske også indeholde dit unikke id nummer, eller hvad du ønsker. Mærket indeholder desuden en QR-kode der let giver vores montør og dig let adgang til alt historik på pågældende stige.

Læs mere om dokumentation

Skal vi også hjælpe det lovpligtige eftersyn af jeres pallereoler? 

Ring til os nu. Og få branchens bedste pris, service og tilgængelighed.

Kontakt os

Løftegrej, faldsikring m.m.

Helle Olsen

Servicekoordinator, løftegrej - Fyn og Jylland

phone63965327

mailhol@fku.dk

Helle Olsen

Pia Vedel

Servicekoordinator, løftegrej - Sjælland

phone63160760

mailpve@fku.dk

Pia Vedel

Mikael Eriksen

Servicechef samt ansvarlig for trækprøvning

smartphone23315288

phone63965348

mailmer@fku.dk

Mikael Eriksen

Kraner og vakuumhåndtering

Bianca Jensen

Servicekoordinator, kranservice - Fyn og Sjælland

phone63965326

mailbij@fku.dk

Bianca Jensen

Hanne Sandberg

Servicekoordinator, kranservice - Jylland

phone63965313

mailhsa@fku.dk

Hanne Sandberg

Bliv ringet op

Servicebil Fyns Kran Udstyr

keyboard_arrow_up