Hydraulikpumper

Se vores udvalg af hydraulikpumper. Vi har både manuelle hydraulikhåndpumper, elektriske hydraulikpumper m.v. Næsten uanset dine ønsker, så har vi helt sikkert en hydraulikpumpe, der passer til dine behov.

Brand partner

tune Filtrér produkter

  1. 1

10 tips om hvordan du bedst vedligeholder hydraulikpumper

1. Kontrollér olieniveauet i tanken inden brug - mål fra en vandret overflade.
a) Fyld olietanken præcis til målemærket.
b) Udskift regelmæssigt den hydrauliske olie - mindst en gang om året.
c) Brug hydraulikolie med den rigtige viskositet. På Holmatro produkter er den optimale viskositet 36. Når du vil bruge Holmatro pumpen ved temperaturer under -10 °C, skal du udskifte den hydrauliske olie med en hydraulikolie med en viskositet på 15.

2. Ved brug af motordrevede hydraulikpumper, skal du før brug, kontrollere brændstofniveauet - mål fra en vandret overflade.
a) Sørg for, at der er tilstrækkeligt med brændstof i tanken til at forhindre pludselig motorfejl, når du bruger det hydrauliske værktøj.
b) Fyld brændstoftanken til det angivne niveau. Overfyld aldrig i forbindelse med luftning.
c) Påfyld aldrig brændstof, når motoren kører.
d) Brug ikke snavset brændstof, og sørg for, at der ikke kommer snavs, støv eller vand ind i brændstoftanken for at forhindre skade på motoren.

3. Brug den rette type hydraulikpumpe. Ikke alle pumper er egnet til at blive styret af alle slags hydrauliske værktøjer. Det afhænger helt af olievolumen samt antallet af ventiler. Brug en pumpe med et tilstrækkeligt olievolume (tankindhold) til kontrol af værktøjerne.
Pumpens minimale effektive volumen = (olieindhold i cylinder 1 + 2 + ...) x 1,2 (sikkerhedsmargin).
Vælg mellem hånd-, fod-, luft-, elektriske, gas- eller dieseldrevne pumper:
a) Hånd-/fodpumper: egnet til mindre hydrauliske værktøjer såsom en cylinder. Ved et dobbeltvirkende værktøj (hydraulisk retur) skal der monteres en dobbeltvirkende ventil på håndpumpen.
b) Motorpumper: afhængigt af om værktøjet er enkelt- eller dobbeltvirkende, skal der monteres en enkeltvirkende eller dobbeltvirkende ventil på motorpumpen.

4. Tilslut altid begge koblinger på pumpen med et dobbeltvirkende værktøj.
Dette tillader en strøm af indkommen olie og en strøm af udgående olie. Princippet bag et dobbeltvirkende eller hydraulisk returværktøj er, at stemplets ind- og udstrækning styres af olietryk. På stemplets udstrækning passerer den indkommende strøm af olie gennem den nedre kobling ind i det nederste kammer i cylinderhuset, og dette presser stemplet opad. Olie i det øverste kammer skal retur for at gøre plads til den indkommende olie. Denne udgående strøm af olie passerer gennem den øverste kobling ind i værktøjet tilbage til pumpen. Oliestrømningsprocessen er nøjagtigt det modsatte af stemplets slag. Hvis pumpen kun har én kobling, er den ikke kompatibel med et dobbeltvirkende værktøj.

5. Skru altid koblingen stramt med håndkraft, indtil du ikke kan se tråden mellem begge koblingshalvdele. Brug ikke skruenøgler eller andet værktøj til at stramme koblingerne yderligere. Hvis du ikke kan stramme koblingen tilstrækkeligt med håndkraft, er det muligt, at gevindet er beskadiget, eller der er resttryk i det hydrauliske system.

6. Undgå at beskadige systemet.
a) Beskyt alle dele af det hydrauliske system mod gnister ved svejsning eller slibning - for at forhindre lækager.
b) Løft aldrig pumpen ved hjælp af kobling eller slangen. Brug altid det håndtag eller øje, der er monteret til dette formål.
c) Undgå skader på den hydrauliske slange, som opstår på grund af knæk, knuder og klem. En sådan skade kan medføre lækager.

7. Sørg for, at pumpen er placeret på en stabil overflade, så den ikke kan rulle eller vælte under brug.

8. Frigør altid trykket fra systemet, før du frakobler slangen eller værktøjet. Dette tillader, at koblingerne kan skrues ud med håndkraft og forhindrer samtidig, at det resterende tryk forbliver i systemet, hvilket kan have skadelige effekter under efterfølgende brug.

9. Hold systemet rent.
a) Undgå snavs i og på koblingerne. Skru koblingsstøvhætterne sammen, før du bruger systemet, og rengør dem bagefter.
b) Malede samt plastik- og gummidele er ikke resistente over for ætsende syrer eller væsker. Brug rigeligt vand til at skylle alle dele, der kommer i kontakt med stærke syrer eller væsker, undtagen elektriske komponenter.
c) Tør pumpen grundigt af, når den er blevet brugt i vådt miljø. Påfør et tyndt lag konserveringsolie på de hvide eller sorte dele for at forhindre rustdannelse.
d) Opbevar pumpen vandret i et tørt og ventileret rum.

10. Gennemfør regelmæssigt vedligeholdelse af pumpen, og sørg for at pumperne fterses hver 12. måned af en sagkyndig - ligesom alt andet løfteudstyr.

Se produkter fra denne produktkategori i brug: 

Johannesen Kran & Maskintransport har haft en unik opgave i forbindelse med metrobyggeriet i København; en bærende loftkonstruktionen skulle hæves de afgørende 10 mm, så gamle bjælker kunne komme ud og nye ind. Men hvordan gør man det, når bygningen både var gammel og skæv? Løsningen blev en komplet pakke med produkter fra denne produktkategori, som blev anvendt til at skabe den nødvendige plads til udskiftning af de bærende bjælker.

Læs mere om opgaven her 

Fandt du ikke hvad du søgte? Se mere om vores udvalg af løfteudstyr.

keyboard_arrow_up